Qui som?

EL LABturisme és una unitat de la Diputació de Barcelona dedicada a generar coneixement turístic per les destinacions turístiques de les comarques de Barcelona.

Aquest projecte es realitza en col·laboracíó amb La Fundació del Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya que aglutina una experiència de més de 14 anys amb el tractament de dades sobre Ocupació en allotjaments i preus.

El Tourism Data System és una plataforma electrònica per a l'accés interactiu i la gestió d'informació estratègica sobre mercats que pretén incrementar l'eficiència de la recollida de dades del sector privat i de la presa de decisions.

Dota al LABturisme de nova tecnologia per a la mesura de la conjuntura turística a les comarques de Barcelona mitjançant dues solucions tecnològiques:

  • El mòdul E-ocupació consisteix en un sistema online de captació i consulta de dades de mesura dels nivells d'ocupació d'allotjaments turístics públic col·lectius.
  • El mòdul E-preus és una eina tecnològica per a la gestió de preus dirigida a les petites i mitjanes empreses turístiques [properament].


COL·LABORADORS: